Category: เทคโนโลยีและไอที

กฏหมาย PDPA

กฎหมาย PDPA สิ่งที่คนไทยต้องปรับตัวรวมถึงโลกธุรกิจด้วยเช่นกันกฎหมาย PDPA สิ่งที่คนไทยต้องปรับตัวรวมถึงโลกธุรกิจด้วยเช่นกัน

ด้วยยุคที่โลกออนไลน์สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว บ่อยครั้งจึงทำให้ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ หลุดออกไปสู่สาธารณะทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตาม ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความอันตรายในเรื่องนี้และมีการพัฒนา พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่เรียกว่า “PDPA” ขึ้นมา นับเป็นแนวทางเบื้องต้นที่จะช่วยป้องกันข้อมูลรั่วไหล หรืออย่างน้อยข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคลก็มีความเป็นส่วนตัวมากกว่าเดิม ทั้งนี้หากมองตัวแม่บทกฎหมายอาจเข้าใจว่าเกี่ยวข้องเฉพาะระหว่างตัวบุคคล แต่ความจริงคือเมื่อกฎหมายนี้สมบูรณ์แบบและมีการบังคับใช้เรียบร้อย เหล่าธุรกิจทั้งหลายก็ต้องปรับตัวเองด้วยเช่นกัน รู้จักกับกฎหมาย PDPA คืออะไร Personal Data Protection Act หรือ PDPA คือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีจุดประสงค์สำคัญในการร่างและเสนอออกมาเพื่อช่วยคุ้มครองในด้านสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล

Why Would A Business Want to Implement SAPWhy Would A Business Want to Implement SAP

“ชุดแอปส่วนต่างๆ เหล่านั้นจะสามารถรวมเข้าด้วยกันจากการใช้งานซอฟต์แวร์ SAP” ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นกระดูกสันหลังหลักของการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ แต่ทุกวันนี้ คุณมีกระบวนการในการจัดการอย่างไร? แน่นอน คุณกำลังใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์รุ่นเก่ามากมายและแอประบบคลาวด์เพื่อจัดการกับขั้นตอนต่างๆ

SAP BI (Business Intelligence) คืออะไรSAP BI (Business Intelligence) คืออะไร

SAP BI (Business Intelligence ระบบธุรกิจอัจฉริยะ) SAP BI (Business Intelligence ระบบธุรกิจอัจฉริยะ) เป็นแพลตฟอร์มที่ระบบ SAP นำไปใช้เพื่อให้องค์กรมีช่องทางที่ยืดหยุ่นในการแบ่งปันข้อมูลที่มีอยู่ให้กับทั้งองค์กร SAP BI ช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ในทุกระดับ ตั้งแต่ CEO ไปจนถึงนักวิเคราะห์ จากผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานระดับล่าง และเป็นปัจจัยในการสนับสนุนให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในองค์กร BI เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กรในการเสนอมุมมองข้อมูลในระดับกว้าง ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งโดยบุคคลทั้งในและนอกองค์กรหากได้รับอนุญาตมาอย่างถูกต้อง SAP BI สามารถปรับแต่งได้ง่าย เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความต้องการ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ความสำคัญของ

ระบบ ERP คืออะไร และสำคัญกับองค์กรอย่างไรระบบ ERP คืออะไร และสำคัญกับองค์กรอย่างไร

ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) คืออะไร ? ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) คือระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร โดยภายในระบบ ERP นั้นจะมีระบบย่อยที่ใช้ในองค์กรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการจัดการข้อมูล ระบบสำหรับผู้บริหาร และระบบอื่นๆที่ใช้ในองค์กร โดยระบบทั้งหมดนี้จะถูกเชื่อมข้อมูลกันด้วยระบบข้อมูลกลาง หรือ Database ซึ่งจะทำให้แต่ละส่วนย่อยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเป็นขั้นตอน ทำไมต้องนำระบบ ERP

NFT คืออะไร ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนเข้าสู่ตลาด NFTNFT คืออะไร ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนเข้าสู่ตลาด NFT

NFT คืออะไร เพื่อน ๆ หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ โดย NFT นี้เกิดมากจากความต้องการให้ผลงานทางดิจิทัลมีมูลค่ามากขึ้น แต่ติดปัญหาในเรื่องของการดัดแปลง ทำซ้ำที่ง่ายมาก จึงได้เกิดแนวคิดที่จะนำ NFT มาใช้กับผลงานเหล่านี้

5 ปัญหา Printer ยอดนิยม พร้อมวิธีแก้ไข5 ปัญหา Printer ยอดนิยม พร้อมวิธีแก้ไข

หนึ่งในปัญหายอดนิยมในสำนักงานนั่นก็คือ ปัญหา Printer ปริ๊นไม่ออก เครื่องคอมพิวเตอร์มองไม่เห็นเครื่องปริ๊น หรือกระดาษติดบ่อย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เชื่อได้เลยว่ามีอยู่ในทุก ๆ สำนักงานอย่างแน่นอน โดยในวันนี้ เราจะมาดู 5 ปัญหา Printer ยอดนิยม พร้อมวิธีแก้ไขเบื้องต้น เพื่อให้เพื่อน ๆ สามารถนำไปแก้ไขได้เองโดยไม่ต้องรบกวนให้เจ้าหน้าที่ไอทีมาแก้ไขบ่อย ๆ ครับ

windows แสดงภาษาไทยใน Notepad และไฟล์เอกสาร ไม่ได้windows แสดงภาษาไทยใน Notepad และไฟล์เอกสาร ไม่ได้

เพื่อนๆชาวออฟฟิตที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์หลายคนคงเคยพบปัญหาการเปิดเอกสารจาก notepad หรือโปรแกรมเอกสารอื่นๆ แล้วพบว่าไม่สามารถแสดงฟอนต์ภาษาไทยได้ ซึ่งบางครั้งเราอาจเข้าใจผิดคิดว่าปัญหาเกิดจากไฟล์ของผู้ที่ส่งมาเสีย หรือเป็นเพราะโปรแกรมของเราไม่มีฟอนต์ที่จะแสดงภาษาไทยได้ แต่ที่แท้จริงแล้วปัญหาดังกล่าวเกิดจากการแสดงผลของอักขระในระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง