Tag: ผู้พิชิตภูกระดึง

ครั้งหนึ่งในชีวิต เราคือผู้พิชิตภูกระดึงครั้งหนึ่งในชีวิต เราคือผู้พิชิตภูกระดึง

“ครั้งหนึ่ง เราคือผู้พิชิตภูกระดึง”ป้ายในฝันของใครหลายๆ คน. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้ในช่วงเดือน ตุลาคม จนถึง พฤษภาคม เนื่องจากหน้าฝน ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้น และเปิดให้เริ่มเดิน 7.00 และห้ามขึ้นลงหลัง 14.00 เนื่องจากอาจจะมืดระหว่างทาง