Tag: NFT คืออะไร

NFT คืออะไร ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนเข้าสู่ตลาด NFTNFT คืออะไร ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนเข้าสู่ตลาด NFT

NFT คืออะไร เพื่อน ๆ หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ โดย NFT นี้เกิดมากจากความต้องการให้ผลงานทางดิจิทัลมีมูลค่ามากขึ้น แต่ติดปัญหาในเรื่องของการดัดแปลง ทำซ้ำที่ง่ายมาก จึงได้เกิดแนวคิดที่จะนำ NFT มาใช้กับผลงานเหล่านี้