Tag: windows แสดงภาษาไทย

windows แสดงภาษาไทยใน Notepad และไฟล์เอกสาร ไม่ได้windows แสดงภาษาไทยใน Notepad และไฟล์เอกสาร ไม่ได้

เพื่อนๆชาวออฟฟิตที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์หลายคนคงเคยพบปัญหาการเปิดเอกสารจาก notepad หรือโปรแกรมเอกสารอื่นๆ แล้วพบว่าไม่สามารถแสดงฟอนต์ภาษาไทยได้ ซึ่งบางครั้งเราอาจเข้าใจผิดคิดว่าปัญหาเกิดจากไฟล์ของผู้ที่ส่งมาเสีย หรือเป็นเพราะโปรแกรมของเราไม่มีฟอนต์ที่จะแสดงภาษาไทยได้ แต่ที่แท้จริงแล้วปัญหาดังกล่าวเกิดจากการแสดงผลของอักขระในระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง