Category: ธุรกิจ

Why Would A Business Want to Implement SAPWhy Would A Business Want to Implement SAP

“ชุดแอปส่วนต่างๆ เหล่านั้นจะสามารถรวมเข้าด้วยกันจากการใช้งานซอฟต์แวร์ SAP” นำเสนอเทคโนโลยีเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ แต่ปัจจุบันมีคุณสนับสนุนอย่างไร? โปรแกรมต่างๆ มากมายและแอประบบเพื่อขั้นตอนต่างๆ

5 เหตุผลทำไมต้องวิเคราะห์ Business Process Analytics5 เหตุผลทำไมต้องวิเคราะห์ Business Process Analytics

    ในการทำธุรกิจนั้น จะมีขั้นตอนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญมาก และเป็นหัวใจหลักในการบริหารธุรกิจ ซึ่งก็คือการทำ Business Process Analytics (#BPA) แต่เชื่อไหมว่า นักเรียนหลายๆท่านที่เริ่มทำธุรกิจ และกำลังขยายธุรกิจ มองข้ามการทำ BPA หรืออาจจริงจังในระยะเริ่มต้นของการทำธุรกิจ นั้นก็เพราะกระบวนการต่างๆที่เขียนใน Business Process Analytics เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วในการจัดการบริษัท จึงทำให้ Business Process Analytics ถูกเขียนอยู่แค่ในแผนเท่านั้น ไม่ได้ถูกนำมาใช้หรือทบทวนอย่างจริงจัง หากคุณทำธุรกิจอย่าลืมทำ Business Process Analytics

กฏหมาย PDPA

กฎหมาย PDPA สิ่งที่คนไทยต้องปรับตัวรวมถึงโลกธุรกิจด้วยเช่นกันกฎหมาย PDPA สิ่งที่คนไทยต้องปรับตัวรวมถึงโลกธุรกิจด้วยเช่นกัน

ด้วยยุคที่โลกออนไลน์สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว บ่อยครั้งจึงทำให้ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ หลุดออกไปสู่สาธารณะทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตาม ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความอันตรายในเรื่องนี้และมีการพัฒนา พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่เรียกว่า “PDPA” ขึ้นมา นับเป็นแนวทางเบื้องต้นที่จะช่วยป้องกันข้อมูลรั่วไหล หรืออย่างน้อยข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคลก็มีความเป็นส่วนตัวมากกว่าเดิม ทั้งนี้หากมองตัวแม่บทกฎหมายอาจเข้าใจว่าเกี่ยวข้องเฉพาะระหว่างตัวบุคคล แต่ความจริงคือเมื่อกฎหมายนี้สมบูรณ์แบบและมีการบังคับใช้เรียบร้อย เหล่าธุรกิจทั้งหลายก็ต้องปรับตัวเองด้วยเช่นกัน รู้จักกับกฎหมาย PDPA คืออะไร Personal Data Protection Act หรือ PDPA คือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีจุดประสงค์สำคัญในการร่างและเสนอออกมาเพื่อช่วยคุ้มครองในด้านสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล

คนไทยกว่า 90% เกษียณไม่ได้ แล้วคุณหล่ะพร้อมแค่ใหนคนไทยกว่า 90% เกษียณไม่ได้ แล้วคุณหล่ะพร้อมแค่ใหน

สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หลายคนคงได้ยินคำว่า สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นั่นก็เพราะในปัจจุบัน อัตราส่วนระหว่างผู้สูงอายุในประเทศไทยนั้นมีอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดไว้ว่า อัตราส่วนประชากรของผู้สูงอายุในประเทศไทย มีจำนวนมากกว่า 10% ของประชากรทั้งหมดนั้น ให้ถือว่าประเทศนั้นกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั่นเอง             เราลองมาดูอัตราส่วนระหว่างผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะพบว่าใน 10 ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรทั้งหมดมีอัตราลดลงสวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุ (คิดจากอายุ 60-89 ปี) ภาพเปรียบเทียบจำนวนประชากรไทย แต่อีกปัญหาที่น่ากังวลนอกจากจำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นแล้ว นั่นก็คือ ปัญหาทางด้านการเงินของผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่มีเงินเกษียรหรือเงินเก็บ ที่มีอัตราที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด เพราะในกลุ่มนี้จะมีรายได้หลักจากบุตร หรือการทำงานของเขาเอง ซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นด้วยภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน 

Why Would A Business Want to Implement SAPWhy Would A Business Want to Implement SAP

“ชุดแอปส่วนต่างๆ เหล่านั้นจะสามารถรวมเข้าด้วยกันจากการใช้งานซอฟต์แวร์ SAP” ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นกระดูกสันหลังหลักของการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ แต่ทุกวันนี้ คุณมีกระบวนการในการจัดการอย่างไร? แน่นอน คุณกำลังใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์รุ่นเก่ามากมายและแอประบบคลาวด์เพื่อจัดการกับขั้นตอนต่างๆ

SAP คืออะไร?SAP คืออะไร?

Systems Applications and Products SAP ย่อมาจาก Systems Applications and Products ที่นำมาใช้ในการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ตามความหมายของ SAP มันยังเป็นชื่อของซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) รวมถึงเป็นชื่อของบริษัท โดยที่บริษัท SAP Software เป็นบริษัทข้ามชาติในยุโรปซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1972 โดย Wellenreuther, Hopp, Hector, Plattner และ

SAP BI (Business Intelligence) คืออะไรSAP BI (Business Intelligence) คืออะไร

SAP BI (Business Intelligence ระบบธุรกิจอัจฉริยะ) SAP BI (Business Intelligence ระบบธุรกิจอัจฉริยะ) เป็นแพลตฟอร์มที่ระบบ SAP นำไปใช้เพื่อให้องค์กรมีช่องทางที่ยืดหยุ่นในการแบ่งปันข้อมูลที่มีอยู่ให้กับทั้งองค์กร SAP BI ช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ในทุกระดับ ตั้งแต่ CEO ไปจนถึงนักวิเคราะห์ จากผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานระดับล่าง และเป็นปัจจัยในการสนับสนุนให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในองค์กร BI เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กรในการเสนอมุมมองข้อมูลในระดับกว้าง ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งโดยบุคคลทั้งในและนอกองค์กรหากได้รับอนุญาตมาอย่างถูกต้อง SAP BI สามารถปรับแต่งได้ง่าย เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความต้องการ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ความสำคัญของ