Mayade Post

Post

Why Would A Business Want to Implement SAP

“ชุดแอปส่วนต่างๆ เหล่านั้นจะสามารถรวมเข้าด้วยกันจากการใช้งานซอฟต์แวร์ SAP” นำเสนอเทคโนโลยีเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ แต่ปัจจุบันมีคุณสนับสนุนอย่างไร? โปรแกรมต่างๆ มากมายและแอประบบเพื่อขั้นตอนต่างๆ

Read More »

5 เหตุผลทำไมต้องวิเคราะห์ Business Process Analytics

    ในการทำธุรกิจนั้น จะมีขั้นตอนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญมาก และเป็นหัวใจหลักในการบริหารธุรกิจ ซึ่งก็คือการทำ Business Process Analytics (#BPA) แต่เชื่อไหมว่า นักเรียนหลายๆท่านที่เริ่มทำธุรกิจ และกำลังขยายธุรกิจ มองข้ามการทำ BPA หรืออาจจริงจังในระยะเริ่มต้นของการทำธุรกิจ นั้นก็เพราะกระบวนการต่างๆที่เขียนใน Business Process Analytics เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วในการจัดการบริษัท จึงทำให้ Business Process Analytics ถูกเขียนอยู่แค่ในแผนเท่านั้น

Read More »
กฏหมาย PDPA

กฎหมาย PDPA สิ่งที่คนไทยต้องปรับตัวรวมถึงโลกธุรกิจด้วยเช่นกัน

ด้วยยุคที่โลกออนไลน์สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว บ่อยครั้งจึงทำให้ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ หลุดออกไปสู่สาธารณะทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตาม ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความอันตรายในเรื่องนี้และมีการพัฒนา พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่เรียกว่า “PDPA” ขึ้นมา นับเป็นแนวทางเบื้องต้นที่จะช่วยป้องกันข้อมูลรั่วไหล หรืออย่างน้อยข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคลก็มีความเป็นส่วนตัวมากกว่าเดิม ทั้งนี้หากมองตัวแม่บทกฎหมายอาจเข้าใจว่าเกี่ยวข้องเฉพาะระหว่างตัวบุคคล แต่ความจริงคือเมื่อกฎหมายนี้สมบูรณ์แบบและมีการบังคับใช้เรียบร้อย เหล่าธุรกิจทั้งหลายก็ต้องปรับตัวเองด้วยเช่นกัน รู้จักกับกฎหมาย PDPA คืออะไร Personal Data Protection Act หรือ PDPA คือ

Read More »

คนไทยกว่า 90% เกษียณไม่ได้ แล้วคุณหล่ะพร้อมแค่ใหน

สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หลายคนคงได้ยินคำว่า สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นั่นก็เพราะในปัจจุบัน อัตราส่วนระหว่างผู้สูงอายุในประเทศไทยนั้นมีอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดไว้ว่า อัตราส่วนประชากรของผู้สูงอายุในประเทศไทย มีจำนวนมากกว่า 10% ของประชากรทั้งหมดนั้น ให้ถือว่าประเทศนั้นกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั่นเอง             เราลองมาดูอัตราส่วนระหว่างผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะพบว่าใน 10 ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรทั้งหมดมีอัตราลดลงสวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุ (คิดจากอายุ 60-89 ปี) ภาพเปรียบเทียบจำนวนประชากรไทย แต่อีกปัญหาที่น่ากังวลนอกจากจำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นแล้ว นั่นก็คือ

Read More »

Why Would A Business Want to Implement SAP

“ชุดแอปส่วนต่างๆ เหล่านั้นจะสามารถรวมเข้าด้วยกันจากการใช้งานซอฟต์แวร์ SAP” ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นกระดูกสันหลังหลักของการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ แต่ทุกวันนี้ คุณมีกระบวนการในการจัดการอย่างไร? แน่นอน คุณกำลังใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์รุ่นเก่ามากมายและแอประบบคลาวด์เพื่อจัดการกับขั้นตอนต่างๆ

Read More »